Home Our Cats Available Shows About Cats About Us Links Diverse Contact

Lijst van diergeneesmiddelen

A

Acepromazine - Neuroleptica drugsgerelateerde chloorpromazine gebruikt als een kalmerend en anti-emeticum.

Alprazolam - (merknaam Xanax); gebruikt om angst te behandelen

Amantadine - als analgeticum voor chronische pijn (dit geneesmiddel wordt niet gebruikt op veterinair gebied)

Amitraz - Antiparasitaire gebruikt om teken, mijten, luizen en andere dierlijke plagen. Kunnen niet worden gebruikt op paarden.

Amitriptyline - tricyclische antidepressiva gebruikt om verlatingsangst, overmatige verzorging en spuiten bij honden en katten te behandelen.

Amlodipine - calciumantagonist gebruikt om de bloeddruk te verlagen

Amoxicilline - antibiotica geïndiceerd voor gevoelige Gram-positieve en Gram-negatieve infecties. Ineffectief tegen soorten die beta-lactamase produceren.

Apomorfine - Opioid braakmiddel (gebruikt om braken op te wekken)

Artificial tears (Kunsttranen) - smeermiddel oogdruppels gebruikt voor de behandeling keratoconjunctivitis sicca

Atenolol - tot hartritmestoornissen, hypertensie en andere cardiovasculaire aandoeningen

Atipamezole - alpha 2 -adrenerge antagonist gebruikt voor de sedatieve en analgetische effecten van reverse dexmedetomidine en medetomidine bij honden.

Benazepril - ACE-remmer gebruikt in hartfalen, hypertensie, chronische nierinsufficiëntie en eiwitverlies nefropathie.

Boldenone - anabole steroïden voor de behandeling van paarden.

Buprenorfine - verdovend voor pijnbestrijding bij katten na de operatie

Butorfanol - mu-agonist / antagonist kappa, als hoest onderdrukkende en voor spierrelaxatie effect bij paarden

Carprofen - COX-2 selectieve NSAID gebruikt om pijn en ontsteking bij honden te verlichten. Anekdotische rapporten van ernstige gastro-intestinale effecten bij katten.

Cefovecin - cefalosporine-klasse antibiotica gebruikt om huidinfecties bij honden en katten te behandelen.

Cefpodoxime - Antibiotica

Cephalexin - Antibioticum, bijzonder nuttig voor gevoelige Staphylococcus infecties.

Chlooramfenicol - behandelt anaërobe bacteriële infecties, zowel Gram-positieve en -negatieve. Kruisen bloed-hersenbarrière, bruikbaar bij de behandeling van meningitis

Cimetidine - H2-receptorantagonist gebruikt om GI zuurproductie helpt verminderen in de behandeling van maag- en duodenumzweren en oesofageale reflux. Nieuwere middelen                 kunnen beter zijn als ze een langere werkingsduur en minder interacties tussen geneesmiddelen (dwz ranididine, famotidine, omeprazol). Het begint worden                 aanbevolen voor de behandeling van melanoom in paarden

Clamoxyquine - Antiparasitaire te behandelen salmonids op besmetting met het myxozoan parasiet , Myxobolus cerebralis .

Clavaseptin - orale geplet en gemengd met voedsel of een traktatie voor huisdier nertsen of fret in geval van abces na wond of cyste wordt aangeprikt en afgevoerd. Geschikt                  voor langdurige behandeling (4 tot 6 maanden).

Clavulaanzuur - Adjunct om op basis van penicilline antibiotica gebruikt om resistentie bij bacteriën die beta-lactamase afscheiden overwinnen.

Clenbuterol - een decongestivum en bronchodilator gebruikt voor de behandeling van recidiverende luchtweg obstructie bij paarden.

Clindamycine hydrochloride - antibiotica met name het gebruik in tandheelkundige infecties. Effectief tegen de meeste aërobe Gram-positieve kokken (maar niet                                            Enterococcus faecalis ), en sommige anaërobe bacteriën

Clomipraminehydrochloride - Voornamelijk bij honden: obsessieve-compulsieve stoornissen, dominantie agressie en angst; kan nuttig zijn bij het ​​spuiten katten

Cosequin - verbetert de conditie van het kraakbeen en zorgt voor soepele gewrichten

Cyproheptadine - voornamelijk gebruikt als een eetluststimulator bij katten en honden.

D

Deracoxib - Postoperatieve pijnbestrijding en artrose, mogelijk als aanvullende behandeling bij overgangsmaatregelen cell carcinoma

Dexamethason - Anti-inflammatoire gebruikt als een diagnostisch hulpmiddel voor het syndroom van Cushing

Diazepam - ​​Benzodiazepine gebruikt voor status epilepticus, ook gebruikt als preanesthetic (of Pre-anesthetische middel ) (is een geneesmiddel dat wordt gegeven vóór de               toediening van een verdoving) en als een kalmerend middel.

Dichlorophene - fungicide , antiseptisch en antibacterieel middel gebruikt voor het verwijderen van parasieten zoals spoelwormen , haakwormen en lintwormen bij katten en                                        honden

Diphenhydramine - Histamine blokker (handelsnaam Benadryl)

Doxycycline - Antibioticum, ook gebruikt voor de ziekte van Lyme te behandelen

Enalapril - ACE-remmer gebruikt om hoge bloeddruk en hartfalen

Enrofloxacine - Breed spectrum antibioticum (Gram-positieve en -negatieve) - niet aanbevolen voor streptokokken, of anaërobe bacteriën

Equine choriongonadotrofine - gonadotrope hormoon dat wordt gebruikt voor het induceren van de ovulatie in de veestapel voor kunstmatige inseminatie

F

Fenbendazol - ( Hoechst merknamen Panacur en Safe-Guard , Intervet Panacur en Panacur Rabbit) is een breed spectrum benzimidazole anthelminticum gebruikt tegen gastro-                   intestinale parasieten zoals: Giardia , rondwormen , haakwormen , zweepwormen , de Taenia soorten lintwormen (Het is effectief tegen de Taenia soorten van                   lintworm, maar niet tegen de gewone lintworm, Hondenlintworm.), maden , aelurostrongylus , Paragonimiasis , strongyliden en strongyloides en kan worden                   toegediend aan schapen , koeien , paarden , vissen , honden , katten , konijnen en zeehonden . Drug interacties kunnen optreden bij gebruik van bromsalan                   flukicides zoals dibromsalan en Tribromsalan . Abortussen bij runderen en de dood bij schapen zijn gemeld na het gebruik van deze medicijnen bij elkaar.

Flunixin meglumine - handelsnaam Banamine; NSAID gebruikt als pijnstillend en koortswerend bij paarden.

Furosemide - diureticum gebruikt om te voorkomen oefening geïnduceerde pulmonale bloeding bij paarden

Gabapentine - Sterke pijnstiller

Glucosamine - Glucosamine is een natuurlijk voorkomend aminosuiker. Het is een eenvoudige verbinding bestaande uit een glucosemolecule waarvan een hydroxylgroep is                    vervangen door een aminogroep (NH2-groep) op de 2-positie. Het is de belangrijkste bouwsteen voor de biosynthese van macromoleculen als                    glycosaminoglycanen (bv hyaluronan), glycolipiden en glycoproteïnen. Bij de mens en dieren komen deze biopolymeren in vrijwel alle lichaamsweefsels voor, maar                    de hoogste concentraties worden aangetroffen in kraakbeen (kraakbeenmatrix en gewrichtsvloeistof), pezen en ligamenten.

                         Glucosamine wordt soms ingezet als behandelmethode bij artrose omdat in in-vitro-onderzoek en dierexperimenteel onderzoek glucosaminesulfaat in staat blijkt                    om het kraakbeenstofwisseling te normaliseren, om beschadigd kraakbeen te herstellen en ook lichte ontstekingsremmende eigenschappen blijkt te bezitten.[2]                    Interventieonderzoek bij mensen naar de effecten van glucosamine bij artrose levert echter wisselende resultaten op. Om deze reden is het geen algemeen                    geaccepteerde behandelmethode en is het voornamelijk in de complementaire geneeskunde populair. Glucosaminesulfaat is in meer dan 56 landen (waarvan 22                    EU-landen) als geneesmiddel geregistreerd.Glucosamine wordt meestal oraal toegediend, in de vorm van een tablet of capsule, al wordt het ook wel lokaal                    geïnjecteerd.

Glycopyrrolaat - Glycopyrronium is een anticholinerg geneesmiddel. Het is bekend in de vormen glycopyrronium bromide[1] en glycopyrrolate, en onder de merknamen                    Robinul[2] en Avert. Glycopyrronium wordt onder anderen gebruikt om lichaamsvloeistoffen tijdens operaties terug te dringen[3], als behandeling tegen                    hyperhidrose[4] (overmatig zweten), als actieve stof in de luchtwegverwijder Seebri Breezhaler[5] voor COPD- en astma-patiënten, tegen speekselvloed                    (hypersalivatie) en tegen prikkelbaredarmsyndroom.

H

Hydromorfon - opioïde analgeticum als premedicatie

Hydroxyzine - Symptomatische behandeling van spanning met angstgevoelens. Symptomatische behandeling van jeuk.

Isoxsuprine - vaatverwijdende gebruikt voor hoefbevangenheid en podotrochleitis bij paarden

Ivermectine - een breed-spectrum antiparasitaire gebruikt bij paarden en honden

Ketamine - dissociatieve anesthesie en kalmeringsmiddel bij katten, honden, paarden en andere dieren

Ketoprofen - niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID)

Lufenuron - insecticide gebruikt voor vlooien controle

Levetiracetam - anti-epilepticum gebruikt voor epileptische aanvallen

Marbofloxacine - antibiotica

Maropitant - Antiemetic zijn zowel de tabletten als de oplossing voor injectie met maropitant geïndiceerd voor de preventie en behandeling van braken. Het gebruik van                 maropitant voor braken bij chemotherapie is doeltreffender wanneer het preventief wordt toegediend. De tabletten zijn eveneens geïndiceerd voor de preventie van                 braken veroorzaakt door reisziekte. Een behandeling van braken dient gepaard te gaan met gepaste ondersteunende maatregelen (dieetcontrole, vloeistoftherapie)                 en met een behandeling van de onderliggende oorzaak. Bij de kat is de oplossing voor injectie geïndiceerd voor de behandeling van braken, in combinatie met                 andere ondersteunende maatregelen of voor de preventive van braken en ter vermindering van misselijkheid, behalve misselijkheid veroorzaakt door reisziekte.

Medetomidine - chirurgische anesthesie en pijnstillende

Meloxicam - niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID)

Metacam - gebruikt om de ontsteking en pijn te verminderen

Methimazole - Niet te verwarren met metamizol  of methazolamide. Methimazole (ook bekend als tapazole of Thiamazole of MMI ) een thyreostatica ,en een deel van het                    thioamide groep. Net als zijn tegenhanger propylthiouracil , een belangrijke bijwerking van de behandeling is agranulocytose.

                         Methimazole een geneesmiddel gebruikt voor de behandeling hyperthyroïdie bij katten, (een aandoening die optreedt wanneer de schildklier begint een overmaat                    van schildklierhormoon aanmaakt). Het geneesmiddel kan ook worden genomen om schildklierhormoon te verlagen en de effecten van de schildklier manipulatie                    minimaliseren.

Metoclopramide hydrochloride - Krachtige antiemetic, in tweede instantie als een prokinetisch. Metoclopramide wordt gebruikt bij volwassenen: ter voorkoming van door                                                chemotherapie veroorzaakte misselijkheid en braken, door radiotherapie veroorzaakte misselijkheid en braken, inclusief door migraine                                                veroorzaakte misselijkheid en braken. Metoclopramide kan samen met orale pijnstillers worden ingenomen om deze effectiever te helpen                                                werken.

         Metronidazol - Zeer effectief tegen anaërobe bacteriën. Heeft een goede werking tegen protozoa, maar Fenbendazol kan een betere keuze zijn. (Efficiënter, minder                                  bijwerkingen).  (Protozoa: van het Griekse: prootos = eerste, zoo-on = dier; "oerdiertjes") of protozoën zijn een niet meer erkende restgroep van eencellige,                                  eukaryotische micro-organismen, die niet behoren tot de planten, schimmels, dieren en Chromista (met onder andere de bruinwieren en diatomeeën).

Milbemycine oxime - een breed spectrum antiparasitaire gebruikt als anthelmintica , insecticide en miticide

Mirtazapine - antiemetic en eetluststimulator bij katten en honden

Morfine - Pure mu-agonist / opioïde analgeticum als premedicatie

Moxifloxacin - antibioticum voor de behandeling van acute bacteriële sinusitis, acute bacteriële exacerbaties van chronische bronchitis, ziekenhuis opgelopen pneumonie,                 gecompliceerde en ongecompliceerde huid en huidstructuur infecties en gecompliceerde intra-abdominale infecties

Neomycine - Neomycini sulfas - wit poeder. De toepassing van neomycine is geïndiceerd bij bacteriële enteritiden veroorzaakt door Gram negatieve bacteriën zoals                 Campylobacter spp, Salmonella dublin en enkele Salmonella typhimurium stammen. Specifieke indicaties bij kalveren, varkens en pluimvee zijn bacteriële diarree                 veroorzaakt door infecties met Salmonella spp, E. coli en Campylobacter spp.

Nitarsone - toevoegingsmiddel gebruikt bij pluimvee tot gewichtstoename te verhogen, het verbeteren van voerefficiëntie , en het voorkomen van mee-eter ziekte

Nitenpyram - insecticide

Nitroscanate - Anthelminticum gebruikt om rondwormen, haakwormen en lintwormen behandelen

Nystatine - Antischimmel

Ofloxacin - fluoroquinolonen antibiotica - Ofloxacine is een chinolon-antibioticum. Chinolon-antibiotica werken tegen bacteriële infecties. Infecties met bacteriën, zoals               blaasontsteking, luchtweginfecties (longontsteking, acute bronchitis, cystische fibrose, tuberculose), gonorroe, infecties van het maagdarmkanaal en soms bij lepra.

Omeprazol - een maagzuurremmer. Het behoort tot de protonpompremmers. Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag.Wordt voorgeschreven bij maagklachten, maag- en                 darmzweren en bij het syndroom van Zollinger-Ellison.

Oxibendazol - anthelminthicum - is effectief tegen nematoden bij paarden als Parascaris equorum, Strogylus edentatus, equinus en vulgaris. Het heeft ook activiteit tegen                   Oxyurus equi.

Oxymorphone - verlichten van matige tot ernstige pijn.

Pentobarbital - Humane euthanasie van dieren niet te worden gebruikt voor voedsel

Fenobarbital - antiseizure medicatie

Fenylbutazon - niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID)

Pimobendan - gebruikt om hartfalen bij honden te beheersen.

Pirlimycine - antimicrobiële -  behandeling van subklinische mastitis veroorzaakt door Gram-positieve coccen gevoelig voor pirlimycine waaronder stafylococcen zoals                 Staphylococcus aureus, zowel penicillinase-positief als penicillinase-negatief, en coagulase-negatieve stafylococcen; streptococcen met inbegrip van Streptococcus                 agalactiae, Streptococcus dysgalactiae en Streptococcus uberis.

Ponazuril - coccidiose

Praziquantel - Behandeling van aantasting van de lintwormen Hondenlintworm , Taenia pisiformis , Echinococcus granulosus

Prednisolon -Steroid

Prednison - Steroid- Prednisolon is een bijnierschorshormonen, ook wel corticosteroïd genoemd. Natuurlijke bijnierschorshormonen remmen ontstekingen en               overgevoeligheidsreacties en zijn nodig voor het vrijmaken en opslaan van energie, mineralen en zouten.Prednisolon wordt toegepast bij zeer veel aandoeningen,               waarbij ontstekingsverschijnselen een rol spelen, zoals astma, chronisch obstructieve longziekten, reuma, multiple sclerose (MS), lupus erythematodes (LE),               bepaalde bloedziekten, de darmziekten colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn, allergische reacties en lepra. Verder werkt het tegen sommige vormen van kanker               en tegen de ernstige misselijkheid die kan ontstaan bij chemotherapie.In combinatie met andere geneesmiddelen wordt het ook vaak toegepast bij het voorkomen               van afstotingsreacties na orgaantransplantaties.Ook wordt het gebruikt als substitutietherapie om een tekort aan lichaamseigen bijnierschorshormonen te               vervangen, zoals bij de bijnierziekten de ziekte van Addison, de ziekte van Cushing en het adrenogenitaal syndroom.

 Propofol - kortwerkende intraveneuze drugs gebruikt voor anesthesie

Pyrantel pamoaat - Effectief tegen spoelwormen, haakwormen en maag wormen

Robenacoxib - niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID)

Roxarsone - arseen gebruikt als coccidiostaticum en voor een grotere gewichtstoename

Selamectine - antiparasitaire behandeling van vlooien, spoelwormen, oormijt, hartworm, en haakwormen. Alleen beschikbaar als Revolution (niet in generieke vorm)

Sentinel Flavor Tabs - antiparasitaire

Silver-sulfadiazine - (zie Zilversulfadiazine)

Soloxine -

Streptomycine - antibiotica gebruikt in grote dieren

Sucralfaat - behandelt NSAID-gerelateerde ulcera

Sulfasalazine - biedt schildklier vervangende therapie in alle omstandigheden van onvoldoende productie van schildklierhormonen.

Synulox - antibiotica -  is de merknaam van een veelgebruikt diergeneeskundig antibioticum, vooral toegepast voor de behandeling van bacteriële infecties veroorzaakt door voor            dit antibioticum gevoelige bacteriën, zoals bijv Staphylococcen, Streptokokken, E. Coli, Pasteurella, Proteus, Salmonella, Clostridium. Met name huidinfecties,            urineweginfecties, luchtweginfecties, darminfecties, mondslijmvliesinfecties.Telazol - intraveneuze drugs gebruikt voor anesthesie; combinatie van tiletamine en            zolazepam.

Theofylline - Brochospasm en cardiogene oedeem

Thiostrepton - gebruikt in diergeneeskunde in mastitis veroorzaakt door gram-negatieve organismen en dermatologische aandoeningen. Het wordt meestal gebruikt in complexe                   zalven die neomycine , nystatine , Thiostrepton en actueel steroïden . Het is ook actief tegen Gram-positieve bacteriën

Thiabendazol - wordt gebruikt als geneesmiddel tegen schimmelinfecties en parasitaire wormen bij mensen en dieren.

Tramadol - is een morfineachtige pijnstiller of opioïd. Het heeft een sterke pijnstillende werking.

Triamcinolonacetonide - Matig sterk werkende corticosteroïden: constitutioneel eczeem, contacteczeem door irritatie en/of allergie, eczema nummulare, pompholyx                                   (dyshidrose). Na- of onderhoudsbehandeling van dermatosen die tevoren met een sterker product zijn behandeld. Sterk werkende corticosteroïden:                                   psoriasis, lichenificatie, lichen planus, lichen sclerosus et atrophicus, granuloma annulare, lupus erythematodes discoides, pustulosis palmaris et                                   plantaris (ziekte van Andrews-Barber), mycosis fungoides. Occlusie kan bij de vrij sterk en sterk werkzame middelen noodzakelijk zijn om een beter                                   therapeutisch resultaat te bereiken.

Trimethoprim - schaal gebruikt voor bacteriële infecties in de familie van sulfa drugs

Trilostaan ​​- Canine Cushing - Canine ziekte van Cushing ontstaat wanneer niveaus van het hormoon cortisol worden verhoogd in het lichaam van een hond. De medicatie                trilostane is effectief bij de behandeling van een type ziekte canine Cushing.

Tylosine - antibiotica - De toepassing van tylosine is geïndiceerd bij bacteriële infecties veroorzaakt door Gram-positieve bacteriën en enkele Gram-negatieve bacteriën, zoals             Neisseria spp. Tylosine is vooral actief tegen Mycoplasmata, Chlamydiae en Rickettsiae.

Xylaxine - Alpha-2-agonist - De toepassing van xylazine is geïndiceerd wanneer sedatie nodig is, vooral om patiënten handelbaar te maken voor het uitvoeren van kleine             chirurgische ingrepen onder locale anesthesie en als premedicatie voor algehele anesthesie.

Y

Yohimbine - Yohimbine wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen (impotentie).

Z

ilversulfadiazine - een antibioticum, vooral toegepast als crème bij brandwonden. Het is breed werkzaam tegen bacteriën en ook gisten. Sulfadiazine is een sulfapreparaat-                           antibioticum, en ook zilver heeft antibiotische werking. Het middel lost slecht op in water, en dringt beperkt door de huid; alleen bij een zeer groot                           wondoppervlak kan absorptie van het middel een probleem zijn. De crème wordt toegepast op 2e en 3e graads brandwonden tot de wonden genezen zijn of                           een transplantatie wordt uitgevoerd. Ook bij andere oppervlakkige verwondingen kan de crème worden toegepast.

Share on Facebook Share via e-mail Print
Back Up

Copyright © Cattery Rijana

Next Privious   Home Down Top Top Top Top Top Top Top Top Top