Home Our Cats Available About cats Shows Links About Us Contact

Copyright Rijana

De ziekte verspreidt zich gemakkelijk als de dieren met elkaar in aanraking komen (bijvoorbeeld als de besmette dieren worden vervoerd).

Ook kan de ziekte overgedragen worden via indirecte contacten, dus door vuile vervoermiddelen, door personen, dieren of voorwerpen die met besmette dieren in aanraking zijn gekomen en daarna met niet besmette dieren.


Tenslotte verspreidt de ziekte van Aujeszky zich op korte afstanden, zelfs via de lucht.
Aujeszky komt sinds enkele jaren niet meer in Nederland voor.

De ziekte wordt bestreden met een verplicht vaccinatieprogramma

(bij verordening van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren).


Maar ook bij deze ziekte geld; "voorkomen is beter dan genezen"


De ziekte van Aujeszky is een virusziekte die zeer besmettelijk is voor alle varkensachtige. Ook andere dieren kunnen besmet raken, zoals honden en katten.


De ziekte is ongevaarlijk voor de mens.

Dieren zoals runderen, schapen, honden en katten sterven aan een besmetting met de ziekte van Aujeszky. De verschijnselen bij deze diersoorten lijken op rabiës (hondsdolheid). Daarom wordt de ziekte in Engelstalige landen ook wel pseudorabies of mad itch genoemd.

De ziekte van Aujeszky

Share on Facebook Share via e-mail Print
Back Up Next Privious   Home Down