Home Our Cats Available About cats Shows Links About Us Contact

Copyright Rijana

Katten enten is beter dan genezen

Inleiding:

Je kat is een lid van je gezin en heeft veel dezelfde behoeften als jouw en je kinderen. Zo heeft ze een liefdevolle omgeving nodig, maar ook goede voeding en medische verzorging.

Een kattenleven kan in verschillende fases verdeeld worden. In iedere fase van haar leven heeft een kat specifieke behoeften. Je wilt natuurlijk dat je kat zo goed mogelijk beschermd wordt tegen verschillende ziekten en dat bepaalde aandoeningen voorkomen worden.

Dit artikel geeft je inzicht in de verschillende levensfases van je kat en in de gezondheidsaspecten die bij elke fase van belang zijn te weten. Zo kun je, samen met je dierenarts, ervoor zorgen dat je kat in optimale conditie blijft en ziekten voorkomen worden!  

 Jonge kat (tot 1 jaar):

Een jong katje is een feest! Het eerste levensjaar van een kat staat gelijk aan 10-15 mensenjaren.

U kunt zich dus wel voorstellen dat uw katje snel groeit en heel veel leert in dit jaar. Daarom is bijvoorbeeld goede voeding heel belangrijk, waar voldoende voedingsstoffen inzitten om zo evenwichtig mogelijk te groeien. (b.v. Royal Canin)

Besmettelijke ziekten:

Meteen na de geboorte krijgt uw jonge katje van de moeder afweerstoffen tegen de belangrijkste ziekten mee. Hiermee is uw katje de eerste weken van haar leven beschermd. Daarna zal uw katje zelf afweerstoffen op moeten bouwen. Hierbij helpen de entingen die de dierenarts geeft.

Normaal gesproken zal uw katje op een leeftijd van 9 weken en 12 weken geënt moeten worden. Dan zal met een leeftijd van 12-14 weken uw katje een zodanige weerstand hebben opgebouwd dat de eerstvolgende enting pas weer bij de leeftijd van een jaar hoeft plaats te vinden. In sommige gevallen bestaat er een verhoogde kans van besmetting op jonge leeftijd. Dit zal vooral het geval zijn bij katten die in groepen worden gehouden of die regelmatig met andere katten in aanraking komen. Het kan dan raadzaam zijn uw katje al op 6 weken leeftijd voor de eerste keer te laten enten.

Uw dierenarts kan u hier advies over geven.

Bordetella Bronchiseptica:

Bordetella bronchiseptica is een bacterie waarvan vroeger werd aangenomen dat zij alleen voor problemen kan zorgen bij katten die met een andere

ziekte zijn besmet.  

Bovendien nam men aan dat Bordetella incidenteel voorkwam.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat Bordetella zelfstandig het niesziektebeeld kan veroorzaken en regelmatig voor besmettingen bij katten kan

zorgen.

Bij katten die in groepen worden gehouden en waar niesziekte regelmatig wordt waargenomen bleek meer dan 50% van de katten afweerstoffen

tegen Bordetella in het bloed te hebben, bij individueel gehouden katten bleek dit bij ongeveer 30% het geval te zijn.

Het aan kunnen tonen van afweerstoffen in het bloed geeft aan dat de diereneen besmetting hebben doorgemaakt of dat de dieren tegen Bordetella

zijn geënt.

Wormen:

Met name jonge katjes zijn erg gevoelig voor worminfecties. Hevige worminfecties kunnen uw katje ziek maken en zelfs soms dodelijk zijn. Uw katje wordt onmiddellijk na de geboorte al via de moedermelk besmet. Tijdig ontwormen is daardoor van groot belang.

Naargelang de levenswijze van uw kat kan uw dierenarts u informeren welke ontwormingskuur het beste is voor uw katje.

Volwassen kat (1 tot 8 jaar):

De volwassen kat zal met een jaar uitgegroeid zijn. Hierdoor zullen haar energiebehoeften veranderen. Bij jong volwassen katten zullen de vrouwtjes voor het eerst krols worden. Dit betekent dat u zult gaan nadenken over de reproductie toekomst van uw kat. Ook komen bij de jong volwassen kat eventuele aandoeningen aan het licht. Daarom is het belangrijk dat uw dierenarts bij de eerste herhalingsenting (rond 1 jaar) een goede gezondheidscontrole bij uw kat uitvoert.

Besmettelijke ziekten:

Sommige mensen denken dat volwassen katten geen herhalingsentingen nodig hebben. Dit is echter niet waar! Er zijn veel gevallen bekend van volwassen katten die aan kattenziekte zijn gestorven of ernstig van niesziekte te lijden hebben gehad.

Herhalingsentingen zijn daarom belangrijk om de bescherming op een hoog peil te houden. Normaal gesproken betekent dit dat uw dierenarts ieder jaar een herhalingsenting aan uw kat zal geven. Zo houdt u de bescherming van uw kat op peil.

Als u een volwassen kat hebt en u bent niet zeker of zij goed beschermd is dan kunt u, in overleg met uw dierenarts, uw kat tweemaal laten enten met drie weken tussentijd. Zo heeft uw kat weer een goede basisbescherming.

Wormen:

Ook volwassen katten kunnen, ondanks uw goede verzorging, toch besmet raken door wormen. Eén op de drie katten heeft wormen! Meestal ontstaan deze worminfecties doordat uw kat een zogenaamde tussengastheer opeet. Katten zijn nou eenmaal jagers! Deze tussengastheren kunnen muizen en vogels zijn, maar ook bijvoorbeeld vlooien.

Daarom is het belangrijk dat uw volwassen kat tweemaal per jaar een goede ontwormkuur krijgt. Hierdoor voorkomt u een besmetting en zorgt u ervoor dat uw kat gezond blijft. Laat u door uw dierenarts adviseren welke ontwormingskuur voor uw kat het beste is.

Oudere kat (vanaf 8 jaar):

Besmettelijke ziekten:

Voor je oudere kat geldt nog meer als voor volwassen katten dat een jaarlijkse enting nodig is om je kat te blijven beschermen tegen besmettelijke ziekten. Je kunt je vast wel voorstellen dat een oudere kat, net als oudere mensen, minder vitaal zijn. Haar afweersysteem wordt minder krachtig en ze kan minder goed herstellen van een opgelopen ziekte. Daarom is het ook bij de oudere kat van belang dat je haar ieder jaar laat enten door de dierenarts. Ook hier geldt weer dat de dierenarts je, naar gelang de levenswijze van jouw kat, je kan adviseren over de benodigde inentingen.

Wormen:

De oudere kat kan ook nog besmet worden met wormen. Ook al jaagt ze minder of helemaal niet meer, de eieren en larven van wormen kunnen via de schoenen en kleding in huis terecht komen. Dus ook katten die binnen zitten kunnen besmet raken! Daarom geldt voor de oudere kat ook dat het belangrijk is om minimaal tweemaal per jaar een goede ontwormkuur aan de kat te geven.

Overige aandoeningen:

Oude mensen krijgen oude-mensen-kwaaltjes. Ditzelfde geldt ook voor oudere katten.

Bekende kwalen voor oudere katten zijn bijvoorbeeld problemen met de nieren.

Maar katten kunnen ook aandoeningen krijgen als suikerziekte of zelfs hartkwalen. Daarom is het belangrijk dat je jouw kat jaarlijks laat onderzoeken door de dierenarts. Je zou dit een jaarlijkse check-up kunnen noemen.

Een goed moment hiervoor is de jaarlijkse enting waarvoor je toch bij de dierenarts bent.

Inenten beschermt tegen besmettelijke ziekten:

Wat er na een enting gebeurt, vertoont overeenkomsten met wat er na het doormaken van de ziekte gebeurt.

Een voorbeeld: als een kat kattenziekte doormaakt en daarvan herstelt, zal het dier gedurende een bepaalde periode beschermd zijn tegen kattenziekte.

Dit wordt veroorzaakt doordat de kat afweerstoffen (immuniteit) tegen kattenziekte heeft opgebouwd.

Deze afweerstoffen maken het kattenziekte virus bij een volgende besmetting onwerkzaam, waardoor de kat gezond blijft. Helaas gaat het doormaken van een ziekte meestal gepaard met ziekteverschijnselen.

Als een kat met een entstof (vaccin) wordt geënt, zal het afweerapparaat van het dier daarop reageren door afweerstoffen te maken tegen de ziekte waartegen geënt is.


Het gevolg is dat de kat gedurende een bepaalde periode is beschermd. Omdat het vaccin levende (maar niet ziekteverwekkende) of dode ziekteverwekkers bevat zal de kat in dit geval niet ziek worden.


Wanneer de eerste enting en wanneer de herhalingsentingen?

Het beste tijdstip voor een enting hangt af van verschillende omstandigheden:

Bepaalde ziekten komen vooral bij jonge katten voor, andere bij katten van elke leeftijd.

Onder bepaalde omstandigheden (Cattery, pension, tentoonstelling) bestaat een grotere kans op besmetting.

Jonge dieren reageren anders op entingen dan oudere dieren.


In het algemeen kan gesteld worden dat de duur van bescherming na een enting van jonge dieren korter is dan na een enting van oudere dieren.

Er bestaan verschillen tussen ziekten. Tegen kattenziekte en rabiës ontstaat een betere en langduriger bescherming dan tegen ‘niesziekte’.

Er bestaan verschillen tussen entstoffen: dode entstoffen gedragen zich anders dan levende entstoffen.

Er bestaan ook verschillen tussen de eigenschappen van de verschillende entstoffen.

Dit zijn allemaal redenen waarom het niet mogelijk is één, alles omvattend, ent advies te geven.

Uw dierenarts kent de situatie waarin uw huisdier verkeert, maar vooral ook de eigenschappen van de entstoffen waarmee wordt gewerkt. Bespreek daarom met uw dierenarts welke entingen belangrijk zijn voor uw kat en op welke tijdstippen de entingen het best kunnen worden gegeven.

Combinatie van entingen:

Het aantal ziekten waartegen geënt kan worden neemt steeds meer toe. Gelukkig kunnen entstoffen tegen verschillende ziekteverwekkers vaak worden gecombineerd.

Hierdoor is het mogelijk de kat met één prik tegen meerdere ziekteverwekkers te beschermen.

Voordat entingen mogen worden gecombineerd, wordt door de fabrikant eerst goed onderzocht of het afweersysteem van de kat even goed op de combinatie reageert als op de afzonderlijke componenten. Dat daarbij ook goed wordt gelet op de veiligheid voor de kat is vanzelfsprekend.

Wat betekent dit nu voor uw kat?

Kittens:

De meeste kittens worden voor het eerst geënt op een leeftijd van 9 weken.

Om een goede basisbescherming te krijgen is het noodzakelijk dat op een leeftijd van 12 weken een herhalingsenting plaatsvindt. Wanneer er een verhoogde kans bestaat dat kittens op jongere leeftijd besmet worden, kan het noodzakelijk zijn om kittens al op een leeftijd van 6 weken voor het eerst te laten enten.

Dit zal vooral het geval zijn wanneer katten in groepen worden gehouden of regelmatig in contact komen met andere katten.


De eerste enting vormt tevens een uitstekende gelegenheid om met uw dierenarts een aantal zaken door te spreken zoals ontwormen, vlooienbestrijding, voeding en uiteraard de herhalingsentingen.


Meestal wordt bij de eerste enting meteen het ent boekje ingevuld, dat u bij volgende bezoeken aan de dierenarts steeds mee moet nemen.

Bij aankoop van een kat is het verstandig om naar een ent boekje (Europees Paspoort) of ent bewijs te vragen en te informeren wanneer de eerste herhalingsenting dient plaats te vinden.


Tevens kan dan informatie worden verkregen over voeding en ontwormen. Neem bij twijfel in ieder geval even contact op met uw dierenarts.

Als de adviezen over entingen goed zijn opgevolgd zal uw kitten, als hij/zij ongeveer 12-14 weken oud is, een dusdanige weerstand hebben opgebouwd dat herhalingsentingen pas na langere tijd weer nodig zijn. (overleg dit met uw dierenarts).

De oudere kat:

Sommige mensen denken dat oudere katten geen herhalingsentingen nodig hebben.

Maar dat is wel degelijk noodzakelijk.

Er zijn helaas gevallen bekend van oudere, niet of niet goed geënte katten, die aan kattenziekte zijn gestorven of ernstig van niesziekte te lijden hebben gehad.

Herhalingsentingen zijn dus wel degelijk van belang om de bescherming op een hoog peil te houden.

Oudere katten die niet eerder zijn geënt, of waarbij de laatste enting langer dan anderhalf jaar geleden heeft plaatsgevonden, worden net als kittens tweemaal geënt met 3 weken tussentijd.


Dit is noodzakelijk om (weer) een goede basisbescherming te krijgen.

Wanneer de herhalingsentingen het best kunnen plaatsvinden hangt af van de besmettingkans die een kat loopt en van de ziekte waartegen geënt wordt.

Share on Facebook Share via e-mail Print
Back Up Next Privious   Home Down