Home Our Cats Available About cats Shows Links About Us Contact

Copyright Rijana

Share on Facebook Share via e-mail Print
Back Up Next Privious   Home Down

PKD is de afkorting voor Polycystic Kidney Disease.

Het is een erfelijke aandoening die bij katten voorkomt.


Katten met PKD hebben in beide nieren meerdere cystes (= met vocht gevulde holtes).

Zowel het aantal cystes als de omvang van de cystes zal toenemen met het ouder worden van de kat.

Deze cystes verdrukken het gezonde nierweefsel waardoor de nierfunctie minder zal worden.

Uiteindelijk zal er chronisch nierfalen optreden.

 

Veelal rond de 6-7 jaar komen de eerste klachten van nierproblemen naar voren.

Waarom we testen op PKD.

PKD is een gevaarlijke ziekte.

Doordat de ziekte pas na jaren aan het licht komt is het van belang om de ziekte al in een vroeg stadium aan te tonen, zodat we niet met deze PKD positieve dieren fokken!

 Oorzaak van PKD:

PKD wordt veroorzaakt door een fout in het DNA waardoor een bepaald eiwit dat van belang is voor een goede nierfunctie verkeerd wordt aangelegd.

PKD overerft dominant. Dat betekent dat bij aanwezigheid van één allel PKD1 de ziekte tot uiting komt. Een allel is een drager van erfelijke informatie.

Er zijn 2 allelen: PKD1 en pkd1.


Als een kat PKD heeft moet er altijd één of allebei de ouders PKD hebben. Uit twee PKD vrije ouders kan geen PKD kat geboren worden.

 Wat zijn de symptomen van PKD?

Zolang de nieren nog voldoende functioneren zullen er geen klachten zijn.

Zodra de nierfunctie achteruit gaat en meer dan 70% van het nierweefsel is aangetast zal de kat symptomen van nierfalen krijgen. Dit kan jaren duren.

De symptomen van nierfalen zijn:

•  verminderde eetlust

•  vermageren

•  veel drinken en veel plassen

•  minder actief

•  bij buikpalpatie kunnen grote bobbelige nieren te voelen zijn

•  uitdroging, de huid blijft staan als je deze optilt

•  bleke slijmvliezen door bloedarmoede

•  braken

 Wat is de therapie voor PKD?

Een echte therapie om de kat te laten genezen is er helaas niet. De cystes in de nieren kunnen niet weggenomen worden.

Ze worden steeds groter en richten na verloop van tijd steeds meer schade aan.

Geen PKD                        PKD