Home Our Cats Available About cats Shows Links About Us Contact

Copyright Rijana

Geriatrisch syndroom

Een frequent op hoge leeftijd voorkomend symptoom (of complex van symptomen), welke een aantal oorzaken kent

(zowel risicofactoren als ziekten), die langs een meestal nog niet geheel opgehelderde weg het betreffende gezondheidsprobleem opleveren.


Een, niet uitputtende, opsomming van geriatrische syndromen is:

Geheugenstoornis, dementie, acute verwardheid, vallen, hartfalen, loop/houdingsstoornis, immobiliteit, duizeligheid, wegrakingen, incontinentie, depressie, slaapstoornis, ondervoeding, verlies van zelfzorg, veel medicijngebruik.

Ook minder vaak voorkomende symptomen kunnen in een aantal gevallen een analoge geriatrische analyse vragen (bijv. braken, slikstoornissen).


Geriatrische analyse kan ook gewenst zijn bij behandelafwegingen ten aanzien van een een complex ziektebeeld veroorzaakt door verschillende ziektes en/of dementie.


Inleiding

Een scheve stand van de kop is neurologische afwijking die bij de kat of hond nog al eens voorkomt.

De afwijking wordt eigenlijk bijna altijd veroorzaakt door schade aan het evenwichtsorgaan (vestibulaire systeem).

Omdat bij mensen vooral hersenbloedingen zich uiten in een halfzijdige verlamming, wordt vaak onterecht geconcludeerd dat het bij de kat of hond ook om een dergelijke aandoening gaat.

Helaas wordt deze verkeerde en te sombere diagnose vaak bij de kat of hond gesteld, soms met alle gevolgen van dien.

Daarom willen wij u graag over deze aandoening informeren.


Oorzaken

Gelukkig komen ernstige aandoeningen die bij de kat of hond een scheve kop veroorzaken, slechts zelden voor. Bij die ernstige aandoeningen kan worden gedacht aan:

Een storing in het evenwichtsorgaan.

Kenmerkend hierbij zijn ritmische spontane oogbewegingen als gevolg van een aandoening van de vestibulaire zenuw, die het binnenoor met de hersenen verbindt.

In de hersenen gelegen oorzaken.

Deze gaan gepaard met uiteenlopende langzaam tot stand komende afwijkingen. De snelle oogbewegingen ontbreken hierbij.


Tumoren, hersentrauma en hersenbloedingen, allemaal gelukkig zeldzaam bij de kat of hond .

Infecties het midden-of binnenoor, soms als complicatie van een uitwendige oorontsteking. Deze infecties komen iets vaker voor.
De meest voorkomende oorzaak van de scheve kopstand vooral bij oudere honden is echter het Geriatrisch vestibulair syndroom. De oorzaak hiervan is nog onbekend.

Omdat hierbij meestal ook geen structurele afwijkingen worden waargenomen, wordt ook wel gesproken van een idiopathische (op zich zelf staande) vestibulaire aandoening.

Symptomen van het Geriatrisch vestibulair syndroom:

•  Een plotseling scheve kopstand

•  Evenwichtstoornissen

•  Een onzekere gang bij het lopen en omvallen

•  Ongecontroleerde snelle bewegingen van de oogbol (Nystagmus).

   De pupil van het oog beweegt van links naar rechts of draait rondjes.

•  Misselijkheid, braken en verminderde eetlust.

•  Het gebeurd vaak op een leeftijd van 8 tot 12 jaar of ouder


Diagnose

Indien uw kat of hond dergelijke kenmerken vertoont, zal uw dierenarts een uitgebreid algemeen lichamelijk onderzoek doen.

Om de andere hiervoor genoemde oorzaken van een scheve kopstand zo veel mogelijk te kunnen uitsluiten, wordt daarbij ondermeer gekeken naar eventuele neurologische symptomen en ziekten van de inwendige gehoorgang.


Indien de symptomen wijzen op het geriatrisch vestibulair syndroom, wordt aanvullend onderzoek voor meer zekerheid, zoals

röntgenologisch onderzoek, meestal uitgesteld, omdat de verschijnselen van dit syndroom binnen enkele dagen zullen afnemen. Indien de symptomen niet snel verbeteren, is verder onderzoek geïndiceerd om andere oorzaken van de scheve kopstand geheel uit te kunnen sluiten.


Behandeling

Behandeling is niet meestal niet nodig.

Zonder behandeling zullen de symptomen binnen 2-3 dagen verminderen.

Eventueel kan wat ondersteunende therapie worden gegeven tegen de misselijkheid.


De meeste dieren leren binnen 1 tot 2 weken de afwijking te compenseren en kunnen verder een normaal leven leiden.

Een recidief van het geriatrisch vestibulair syndroom komt niet vaak voor.

Wel kan het zijn dat de kat of hond permanent een min of meer scheve kopstand houdt.

Ook kan het dier wat last blijven houden van een wat onzekere gang bij het lopen.


Waarschuwing

Het beeld lijkt in eerste instantie altijd zeer ernstig, vooral omdat we de ziekten van onze dieren vaak reflecteren naar de aandoeningen bij de mens, waarbij we bij dit soort symptomen vaak als eerste denken aan ernstige aandoeningen als hersensymptomen veroorzaakt door een infarct, een bloeding.


Maar dergelijke aandoeningen komen bij dieren zelden voor.

En in bepaalde gevallen, zoals bij een tumor, zullen er naast de eerder beschreven verschijnselen vaak andere symptomen opvallen, zoals algemeen ziek zijn, verlamming van de aangezichtsspieren

en het Horner syndroom, met het kenmerkende symptoom dat één pupil groter is dan de andere.


Dus vóór er bij een scheve kopstand een te sombere diagnose wordt gesteld moet eerst vast staan dat er geen sprake is van de meest waarschijnlijke oorzaak daar van, het Geriatrisch vestibulair syndroom.

Share on Facebook Share via e-mail Print
Back Up Next Privious   Home Down